Maksud dan arti maklumat pemerintah berdasarkan KBBI dan berbagai sumber

Dirangkum pada hari Ahad 12 Mei 2019 oleh Staf


Gambar ilustrasi maklumat pemerintah

Maklumat pemerintah memiliki 1 arti. Maklumat pemerintah berasal dari kata dasar maklumat. Maklumat pemerintah memiliki arti dalam bidang ilmu politik dan pemerintahan.

Berikut adalah arti, makna, dan pengertian dari "maklumat pemerintah":

Maklumat pemerintah maklumat-pemerintah
Dasar: maklumat
Bidang: politik dan pemerintahan
Jenis: -
Kelas: -
Ragam: -
Lain: -
Arti: Maklumat pemerintah berarti pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya maklumat tanggal 14 november 1945 tentang perubahan pertanggungjawaban menteri, yakni tidak lagi kepada presiden, tetapi kepada badan pekerja komite nasional indonesia pusat

Demikian maksud dan arti maklumat pemerintah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih