Maksud dan arti semasa-masa berdasarkan KBBI dan berbagai sumber

Dirangkum pada hari Selasa 14 Mei 2019 oleh Staf


Gambar ilustrasi semasa-masa

Semasa-masa memiliki 1 arti. Semasa-masa berasal dari kata dasar masa. Semasa-masa memiliki arti dalam kelas adverbia atau kata keterangan sehingga semasa-masa dapat memberikan keterangan kepada kata lain.

Berikut adalah arti, makna, dan pengertian dari "semasa-masa":

Semasa-masa /se-ma-sa-ma-sa/
Dasar: masa
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: adverbia
Ragam: -
Lain: -
Arti: Semasa-masa berarti sewaktu-waktu

Demikian maksud dan arti semasa-masa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih