Maksud dan arti kata semasa berdasarkan KBBI dan berbagai sumber

Dirangkum pada hari Selasa 14 Mei 2019 oleh Staf


Gambar ilustrasi semasa

Semasa memiliki 2 arti. Semasa berasal dari kata dasar masa. Semasa adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Semasa memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga semasa dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Berikut adalah arti, makna, dan pengertian dari "semasa":

Semasa /se-ma-sa/
Dasar: masa
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: nomina
Ragam: -
Lain: -
Arti: Semasa berarti sewaktu. Semasa juga berarti ketika
Contoh: Semasa gurunya keluar, murid yang terlambat datang itu menyelinap ke dalam kelas

Semasa /se-ma-sa/
Dasar: masa
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: nomina
Ragam: -
Lain: -
Arti: Semasa berarti sama masa dengan. Semasa juga berarti pada ketika yang sama
Contoh: Kakeknya hidup semasa dengan pujangga terkenal itu

Demikian maksud dan arti kata semasa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih